DC Monaco

Napájení a chlazení

Napájení

Datové centrum Monaco má vlastní vysokonapěťové trafo a 2 dieselagregáty Caterpillar, každý s výkonem 900 kVA. Pro dodávku elektrické energie do datového centra stačí vždy jeden dieselagregát, což znamená 100% zálohu napájení. Provoz obou agregátů je plně automatizovaný. V případě výpadku dodávky elektrické energie z veřejné rozvodné sítě se automaticky nastartují oba stroje a jeden z nich začne do 30ti vteřin dodávat elektrickou energii do datového centra. Druhý dieselagregát se převede do vyčkávacího režimu. Oba dieselagregáty jsou neustále monitorovány v pravidelných intervalech testovány. Nepřetržité napájení pro případ výpadku dodávky el. energie je zajištěno záložním bateriemi UPS a dále nezávisle vedeno v rámci Datového centra k jednotlivým RACKům.

Další informace:

  • N+1 redundantní napájecí okruhy přivedené do každého RACKu
  • N+1 redundantní záložní UPS Vertiv
  • N+1 redundantní dieselagregáty Caterpillar s výkonem 900 kVA
  • Příkon na jeden RACK standardně až 10kW, ve zvláštním režimu i více
  • 2 i více PDU lišt v každém RACKu
  • Měření odběru v kWh až na úroveň jedné zásuvky v každé PDU liště, možnost restartu na dálku

Chlazení

Systém studené a teplé uličky + zakrytování studené uličky
Sálové klimatizace Emerson
N+1 redundantní kapacita chlazení 450kW
N+1 redundantní rozvody chladiva

Neustálý monitoring teplot v rámci Datového centra


Informace pro oznamovatele dle zákona na ochranu oznamovatelů zde