DC Monaco

Externí konektivita

Kvalitní a stabilní připojení od Internetu je zajištěno třemi po celé délce nezávislými optickými trasami o jednotlivé kapacitě 10Gbps. Připojení na Metropolitní komunikační síť města Uherské Hradiště umožňuje rychlé a efektivní připojení lokalit v okolí. Připojení na privátní okruhy zajišťuje bezpečné a spolehlivé připojení externích lokalit zákazníků včetně zahraničních. Dále je možno budovat na stožárech Datového centra další radiové propoje dle aktuální potřeby. 


Informace pro oznamovatele dle zákona na ochranu oznamovatelů zde